REGULAMIN

  1. Osobą odpowiedzialną za prowadzony  samochód i osoby wewnątrz jest kierowca, który decyduje się na jazdę danym odcinkiem. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że nie może zgłaszać roszczeń z tytułu powstałych rys, wgnieceń i uszkodzeń blacharskich jak i mechanicznych na samochodzie powstałych w trakcie wyjazdu.
  2. Za osoby poniżej 18 roku życia odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.
  3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na pojeździe uczestnika wynikające z jazdy proponowaną trasą, oraz za szkody które uczestnik wyrządzi swoim pojazdem w stosunku do osób trzecich.
  5. W przypadku usterki uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy,  organizator jeśli to będzie możliwe pomoże uczestnikowi dotrzeć do miejsca skąd pojazd może podjąć laweta.
  6. W przypadku rezygnacji uczestnika z dalszej jazdy lub rezygnacji z danego odcinka, organizator wskaże łatwiejszy  objazd lub  najprostszy dojazd do drogi asfaltowej.
  7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego, oraz posiadać wymagane ubezpieczenie OC i przegląd samochodu.
  8. Uczestnicy zobowiązują się do poruszania się trasą wskazaną przez organizatora, za wszelkie działania na własną rękę  uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
  9. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu trudnych odcinków terenowych.